Chuyên mục Nhịp sống

Nhịp sống

Phân biệt các loại thẻ ngân hàng và tính năng mỗi loại

Để phục vụ nhu cầu khác nhau của khách hàng, các ngân hàng đều cho phát hành nhiều loại thẻ, nào là Thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế,... và đã bao giờ bạn tự hỏi các loại thẻ này khác nhau như thế nào?